image
שירות נוסף מהתאחדות הקבלנים בוני הארץ
חוברות תחזוקת דירה לדייר
בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, חלה חובה על קבלן המוכר דירה, לספק לקונה "הוראות תחזוקה ושימוש" . הוראות תחזוקה ושימוש אלה, יתייחסו לדירה ומה שכלול בה, לרכוש המשותף על מתקניו, ולתכונות מיוחדות של הדירה או כל דבר שבה.
כשירות לקבלנים ולציבור, ערכה התאחדות הקבלנים "חוברת הוראות תחזוקה ושימוש דירה",  שקבלנים רבים עושים בה שימוש.
החוברת ניתנת לרכישה דרך ההתאחדות במחירים מוזלים עם אפשרות להוספת לוגו חברה, משלוח לבית הלקוח ועוד. 
אנא מלאו לנו את פרטיכם ונשלח לכם הצעת מחיר


1
1
image
2
image
3
image
4
אנא מלאו את טופס הבקשה
שם חברה
מספר רישיון קבלן
ח.פ/ ת.ז
שם מלא
נייד
דוא"ל
 
מספר חוברות מבוקשות
image
FacebookTwitterYouTubeInstagram/Website
התאחדות הקבלנים בוני הארץ